Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το 2010 ιδρύσαμε την εταιρεία P&G ENERGY ΟΕ με αντικείμενο εργασιών τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών. Ξεκινήσαμε με εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων μέχρι 10kw και μετά από 6 μήνες ασχοληθήκαμε και με έργα 100kw σε αγρούς.

Επενδύσαμε σε αγορές εξοπλισμού και καταφέραμε να έχουμε στην κατοχή μας φορτηγά αυτοκίνητα τύπου βαν για μεταφορά εργαλείων, πασσαλομπήχτη, bobcat κ.α. Μέχρι και το 2013 εγκαταστήσαμε έργα συνολικής ισχύος άνω των 30MW.

Ενδεικτικές συνεργασίες:

  1. BIG SOLAR 10MW
  2. QPV 5MW
  3. ΒΙΟΣΑΡ 1,5MW
  4. ΕΝΓΑΙΑ 1MW
  5. ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 1MW
  6. ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ 3MW
  7. ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 2MW
  8. Και σε πολλούς μεμονομένους παραγωγούς έργα 100KW.

Μετά το 2013, και λόγω κρίσης των ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, η εταιρεία σταμάτησε να υφίσταται και έκτοτε ο Παπαδημητρίου Νίκος εργάστηκε για λογαριασμό άλλων εταιρειών ως υπεύθυνος εγκαταστάσεων με αναθέσεις για άλλες εταιρείες.

Ενδεικτικά για λογαριασμό της DEON ENERGY LTD κατασκευάσαμε στο Ιράν 2*10MW METKA, στην Αγγλία 4*5MW BIOSAR METKA, στην Κύπρο 1MW SUNTECHNICS.

Τον Ιούνιο του 2019 ιδρύεται η εταιρεία ELEDIM MIKE με αντικείμενο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και έχοντας στην κατοχή της τον απαραίτητο εξοπλισμό έχει ήδη εγκαταστήσει στην Ελλάδα 6,5 MW, 9*500KW GREEN TOP, 4*500KW ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

Μετά από όλα αυτά έχουμε την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της εταιρείας σας σε οποιοδήποτε έργο μας αναθέσετε και να το αποπερατώσουμε με ταχύτητα και ποιοτική κατασκευή.

Με εκτίμηση


Παπαδημητρίου Νίκος
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984 242 427

 

TOP