ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πασσαλόμπηξη είναι η διαδικασία στήριξης των θεμελίων μίας κατασκευής με πασσάλους. Για την τοποθέτηση των πασσάλων χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα όπου κάνουν τη διάνοιξη των οπών πιο ισχυρή.

Με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που διαθέτουμε δημιουργούμε τις προδιαγραφές ώστε η κατασκευή που θα σας παραδώσουμε να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αντοχή και αποδοτικότητα σε βάθος χρόνου.

TOP