ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Στην eledim εργαζόμαστε, όλα τα χρόνια, με κύριο σκοπό να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη σας γρήγορα και οικονομικά χωρίς, όμως, να μειώνουμε την ποιότητα του αποτελέσματος και της εργασίας μας.

Με ευρεία μελέτη του χώρου, των καιρικών συνθηκών και τις ανάγκες της επιχείρησης ή του ιδιώτη, σχεδιάζουμε διαφορετικές στρατηγικές για την εγκατάσταση κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού. Η τεχνογνωσία και η πολυετή εμπειρία στον χώρο είναι σημαντικοί παράγοντες ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία και να προλαμβάνουμε τυχόν προβλήματα.

Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, περιλαμβάνονται τα εξής:
Πασσαλόμπηξη
Διάτρηση - Μπετόμπηξη
Κατασκευή περιφράξεων
Ανωδομή - Πανέλωμα
Ηλεκτρολογικά

TOP