ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4×1MW

Τοποθεσία: ΒΟΛΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: RENEL
Σύστημα στήριξης: ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ PROFILODOMI

2×1MW

Τοποθεσία: ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ PROFILODOMI

230KW

Τοποθεσία: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: ΑΕΝΑΟΣ
Σύστημα στήριξης: ΒΑΣΕΙΣ METALOUMIN

300KW

Τοποθεσία: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: ΑΕΝΑΟΣ
Σύστημα στήριξης:ΒΑΣΕΙΣ METALOUMIN

500KW

Τοποθεσία: ΡΙΒΙΟ
Εταιρεία ανάθεσης: ΕΝΓΑΙΑ
Σύστημα στήριξης:ΒΑΣΕΙΣ METALOUMIN TRACKER ΜΠΕΤΟΜΠΗΞΗ

500KW

Τοποθεσία: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: DEON ENERGY
Σύστημα στήριξης: ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ METALOUMIN

Περισσότερα έργα

2x1MW

Τοποθεσία: ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία:
Εταιρεία ανάθεσης: DEON
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ

100KW

Τοποθεσία: ΑΧΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Εταιρεία ανάθεσης: DEON
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1MW

Τοποθεσία: ΒΟΛΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2Χ500KW

Τοποθεσία: ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.5MW

Τοποθεσία: ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΡΙΤΣΩΝΑ
Εταιρεία ανάθεσης: DEON
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Εταιρεία ανάθεσης: GREENTOP
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1MW

Τοποθεσία: ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΜΠΡΑΛΟΣ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ
Εταιρεία ανάθεσης: ΠΕΡΑΚΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2x400KW

Τοποθεσία: ΣΚΥΔΡΑ
Εταιρεία ανάθεσης: ΕΝΓΑΙΑ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

2.5ΜW

Τοποθεσία: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Εταιρεία ανάθεσης: ΕΝΓΑΙΑ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2ΜW

Τοποθεσία: ΣΠΑΡΤΗ
Εταιρεία ανάθεσης: ΛΟΛΙΟΥΣΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

2x400KW

Τοποθεσία: ΤΡΙΠΟΛΗ
Εταιρεία ανάθεσης: ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1ΜW

Τοποθεσία: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Εταιρεία ανάθεσης: GREENTOP
Σύστημα στήριξης: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

2ΜW

Τοποθεσία: ΟΙΝΟΙ
Εταιρεία ανάθεσης: A&G PAPER
Σύστημα στήριξης: ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΩΝ

500ΚW

Τοποθεσία: ΛΑΜΙΑ
Εταιρεία ανάθεσης: DEON ENERGY
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΒΟΝΙΤΣΑ
Εταιρεία ανάθεσης: MEXIS
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500KW

Τοποθεσία: ΛΑΜΙΑ
Εταιρεία ανάθεσης: MEXIS
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – TRACKER

2x500KW

Τοποθεσία: ΛΑΡΙΣΑ
Εταιρεία ανάθεσης: ΒΛΑΧΟΣ - ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

500ΚW

Τοποθεσία: ΡΥΖΟΜΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ
Εταιρεία ανάθεσης: ΛΟΛΙΟΥΣΗΣ
Σύστημα στήριξης: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ TRACKER

3x500KW

Τοποθεσία: ΛΑΡΙΣΑ
Εταιρεία ανάθεσης: DEON
Σύστημα στήριξης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – TRACKER ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ

TOP