ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με την διάτρηση επιτυγχάνονται ποιοτικές κοπές με ακρίβεια, χωρίς καθυστερήσεις και κραδασμούς. Θεωρείται απαραίτητη διαδικασία, ειδικά σε βραχώδη εδάφη, ώστε να επιτύχουμε μια γερή θεμελίωση με τη μπετόμπηξη για τη στήριξη των πασσάλων των φωτοβολταϊκών βάσεων.

TOP