ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τα κύρια μέρη των σταθερών βάσεων, ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, είναι οι πάσσαλοι και η ανωδομή, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδέσμων συγκράτησης. Η ακριβής μελέτη και η εφαρμογή της βέλτιστης μεθοδολογίας αποτελούν εγγύηση για μακρόχρονη και σωστή λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μία υπηρεσία που μας κάνει να ξεχωρίζουμε στο χώρο των εγκαταστάσεων είναι το πανέλωμα. Η διαδικασία, δηλαδή, συγκέντρωσης και πλήρης τακτοποίησης του χώρου όπου έχουμε εργαστεί.

TOP